ปัญหาจากการเรียนออนไลน์

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์

ปัจจุบันโรคระบาดโควิด19 ทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนได้ จึงมีนโยบายให้เด็กเรียนออนไลน์ที่บ้าน แต่ก็มีปํญหาตามมาอยู่ไม่น้อย มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์กัน

1.ขาดแคลนอุปกรณ์
มีนักเรียนบางส่วน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต โทรทัศน์ เป็นต้น

2.ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ในพื้นที่ชนบทบางแห่ง ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ จึงไม่สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ และไม่มีจานดาวเทียม หรือจานดาวเทียมรับสัญญาณไม่ได้

3.สัญญาณล่ม และอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็เกิดสภาพสัญญาณล่ม และสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ต้องจ้างช่างมาปรับจูนสัญญาณใหม่

4.ไม่มีสมาธิในการเรียน
เด็กนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางออนไลน์ ไม่มีสมาธิในการเรียน ไม่สามารถเรียนด้วยตนเองได้ ขาดแรงจูงใจ เพราะไม่มีครูคอยกระตุ้นเตือนเหมือนตอนที่อยู่ในห้องเรียน

ปัญหาจากการเรียนออนไลน์

5.พี่น้องหลายคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ครบทุกคน
ในครอบครัวที่มีพี่น้องกำลังเรียนหนังสือหลายคน แต่มีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียว ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ครบทุกคน

6.เกิดปัญหาปมด้อยของนักเรียน
เกิดการเปรียบกับเพื่อน ๆ ที่มีอุปกรณ์ในการเรียนที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า มีความพร้อมมากกว่า

7.เป็นภาระสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
การซื้ออุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และการเรียนผ่านดาวเทียม ทำให้ผู้ปกครองต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกในยามที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นนี้

8.ผู้ปกครองคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนออนไลน์ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน
ผู้ปกครองของนักเรียนต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมให้ลูกนั่งเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้เสียเวลาในการทำงาน หรือการประกอบอาชีพในการทำมาหากินของแต่ละวันได้

ซึ่งปัญหาของการเรียนออนไลน์ทั้งหมดนี้ ได้ตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำของการศึกษาไทย เราในฐานะพ่อแม่จึงอยากให้ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเรื่องการศึกษา การฉีดวัคซีนของคุณครูและเด็ก เพื่อเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนของโรงเรียนโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ scentralstn.com

Releated