แรงงานสตรี เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล ทำตามข้อเสนอ 9 ข้อ

แรงงานสตรี เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล ทำตามข้อเสนอ 9 ข้อ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วย แรงงานหญิงจำนวนหลายร้อยคน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ร่วมเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อไปยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากล แก่นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มี.ค.2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับข้อเสนอ 9 ข้อ ที่มีการเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอเดิมที่แรงงานเคยเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขหลายครั้ง ได้แก่

1.รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับต่างๆ

– ฉบับ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้าน
– ฉบับ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดา
– ฉบับ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน
– ฉบับ 190 ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการละเมิดในโลกของการทำงาน

2.การกำหนดสิทธิลาคลอด 180 วัน และให้ผู้ชายสามารถลาคลอดดูแลภรรยาได้ 30 วัน

3.รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อขจัดการละเมิดสิทธิแรงงานทุกรูปแบบ

4.รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี เดือนละ 3,000 บาท

5.รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิง ชาย และเพศสภาพ ในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ ทุกระดับ อย่างน้อย 1 ใน 3 เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม

6.กำหนดวันที่ 8 มี.ค. ของทุกปี เป็นวันหยุดตามประเพณี

7.การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว

8.ให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านเข้าถึงสิทธิประกันสังคม มาตรา 33

9.ขอให้รัฐบาลไทยเจรจากับทางการเมียนมาให้แรงงานสามารถต่อสัญญาในประเทศได้

แรงงานสตรี เดินขบวนเรียกร้องรัฐบาล ทำตามข้อเสนอ 9 ข้อ

ขณะที่นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นตัวแทนในการรับมอบหนังสือ จากกลุ่มแรงงานสตรี ส่งให้นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไป

สำหรับการออกมาเรียกร้องในวันนี้ แรงงานสตรีทุกคนต่างหวังว่ารัฐบาลจะสามารถทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดได้ พร้อมฝากความหวังไปถึงพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลในสมัยต่อไปด้วย

การถูกกดขี่และถูกเอาเปรียบของแรงงานสตรี ยังคงเป็นความกังวลใจที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะให้มีระเบียบหรือมีกฎหมายเข้ามารองรับช่วยเหลือแรงงานทุกคน ซึ่งข้อเสนอ ทั้ง 9 ข้อนี้ แรงงานสตรีทุกคน มองว่าจะช่วยคุ้มครองและป้องกันการถูกละเมิดสิทธิแก่แรงงานสตรีได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scentralstn.com

แทงบอล

Releated