นายทวารัฐ สูตะบุตร

okmd เปิดแผนกระตุ้นการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (okmd) กล่าวในการปฐากถาพิเศษ “การเรียนรู้รูปแบบใหม่ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัล” ในงาน Open House เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ลานสานฝัน TK Park เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย okmd ว่า วันนี้อยู่ในยุคที่ไม่เรียนรู้ ถือว่าถอยหลัง เพราะจะก้าวไม่ทันกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้

ดังนั้น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ประกอบกับดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมาก เพราะเทคโนโลยีได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสาร รับข้อมูล ส่งข่าวสาร ต่อไปดิจิทัลจะเข้ามาควบคุมหลายเรื่อง ตั้งแต่การทำธุรกรรมทางการเงิน การทำธุรกิจ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ของสังคมไทยต้องปรับเปลี่ยน และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

นายทวารัฐกล่าวต่อว่า ดังนั้น เมื่อยุคดิจิทัลทำให้กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนไป เพราะการเข้าถึงความรู้ผ่านดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็นการเข้าถึงความรู้ที่ต้นทุนต่ำที่สุด เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปไหน ก็เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ

1.การสร้างองค์ความรู้ โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เน้นการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ เน้นการเผยแพร่ ถ่อยทอดองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

3.การใช้ประโยชน์ และขยายผลองค์ความรู้ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ พัฒนา ต่อยอดใช้ประโยชน์พัฒนาศักยภาพชีวิต ประกอบอาชีพ และสร้างรายได้

ปัจุบัน okmd ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้ เช่น สร้างดิจิทัลมิวเซียม ในมิวเซียมสยาม หรือพัฒนา E-book ให้สมาชิก TK Park ได้อ่านหนังสือทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น

okmd เปิดแผนกระตุ้นการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

“ในยุคดิจิทัล สิ่งที่คนไทยควรรู้ 4 เรื่อง คือ 1.ธุรกิจการเงิน ถ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินในรูปแบบต่างๆ จะไม่ถูกหลอกง่าย และสามารถสร้างประโยชน์ต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วย 2.สุขภาพ สุขภาวะ ปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ ดังนั้น การรู้เรื่องสุขภาพสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ด้านการแพทย์ 3.ดิจิทัลที่ไม่รู้ไม่ได้ และการรู้เรื่องดิจิทัลนั้น ไม่ใช่แค่รู้เรื่องสัญญาณมือถือ สัญญาณไวไฟ แต่ต้องรู้ลึก ต้องเข้าใจ ควบคุมอุปกรณ์ ต้องเข้าใจว่าแต่ละอย่างมีกระบวนการทำงานอย่างไร สามารถอยู่กับมันได้หรือไม่ และจะป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างไร และ 4.ความยั่งยืน” นายทวารัฐ กล่าว

นายทวารัฐกล่าวต่อว่า กระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่ นอกเหนือจากสร้างให้สังคมไทยค้นหาความรู้ได้ ต้องทำให้เห็นว่าความรู้ที่ได้มาเป็นความรู้ที่จริง สามารถต่อยอด ขยายผลได้

“เป้าหมายการทำงานของ okmd ในอนาคต มี 3 ข้อ คือ 1.พัฒนานวัตกรรมใหม่ ด้านการเรียนรู้ 2.ต่อยอดต้นแบบการเรียนรู้ พร้อมกับขยายผลการเรียนรู้ไปทั่วประเทศ และ 3.สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ดังนั้น ก้าวต่อไปคือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กลายเป็นระบบนิเวศใหม่ สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ และเชื่อมโยงความรู้ที่ต่อยอดได้ในอนาคต” นายทวารัฐ กล่าว

นายราเมศ พรหมเย็น รองผู้อำนวยการ okmd และผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวในการเสวนา “พื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ สู่โลกวิถีใหม่” ว่า มิวเซียมสยามคำนึงถึงการเรียนรู้ทุกมิติ แนวทางการทำงานต้องให้สอดคล้องกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ จะเน้นการทำงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับความสนใจของคนมากยิ่งขึ้น

โดยอ่านความสนใจของคน เพราะมนุษย์จะเรียนรู้ และเปิดรับความรู้ก็ต่อเมื่อเกิดความสนใจ ดังนั้น ต้องอ่านเทรนด์ความสนใจของสังคมในขณะนี้ว่าคนไทยสนใจเรื่องอะไร แล้วเรื่องนั้นมีอิมแพคต่อสังคมหรือไม่ เกิดประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่ และมิวเซียมสยามได้หยิบยกมาใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหรือไม่

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการ okmd และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กล่าวว่า ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 TK Park ต้องปรับตัว ปรับบริการใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอพพลิเคชั่น TK Read เป็นห้องสมุดดิจิทัล มี E-book ให้คนเข้ามาอ่านกว่า 10,000 เล่ม มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ตลอดเวลา หากประชาชนยังติดอ่านหนังสือเล่ม ก็มีบริการส่ง TK Book Delivery โดยร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย จัดส่งหนังสือให้สมาชิกถึงบ้านในราคาที่พิเศษ เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ scentralstn.com

ufa slot

Releated